Velkommen til WaterFrame
Undervisning
Dokumentation
Artsbestemmelse
Undervisning
Undervisning
Undersøgelse
Undersøgelse
Dokumentation
Undersøgelse
Undersøgelse

Velkommen til WaterFrame

WaterFrame tilbyder rådgivning, undervisning og dokumentation i forbindelse med vandmiljø i fersk- og havvand.

Navnet WaterFrame skyldes, at firmaet især arbejder med opgaver i relation til EU’s vandmiljøplan “Vandrammedirektivet”.

Firmaet ejes af Christian Dieperink, cand. scient. og ph.d. i biologi, der har undervist i akvatisk økologi på Erhvervsakademi Aarhus og på Aarhus Universitet.

Undersøgelser

WaterFrame undersøger og dokumenterer miljøet i overfladevand; vandløb, søer og kystfarvande. Undersøgelserne fokuserer på de levende organismer, der anvendes som indikatorer for miljøkvaliteten.

Undersøgelserne spænder vidt, fra vandløbenes smådyr og fisk til alger og planter i søer og fjorde. Vi følger de nyeste standarder og vi lægger stor vægt på kvalitetssikring.

Rådgivning

WaterFrame rådgiver myndigheder og private. Vi analyserer de foreliggende data og vurderer dem i forhold til (u)sikkerheder og konklusioner.

Vi hjælper kunden med at finde de rigtige og stærkeste argumenter, og derved finde den bedste afvejning mellem dokumentation, miljø og økonomi i forbindelse med implementering af vandrammedirektivet.

Undervisning

WaterFrame tilbyder biologiundervisning på alle niveauer, fra folkeskole til voksenuddannelse, fra enkelte timer til længerevarende forløb.

Vi kan f.eks. foretage elektrofiskeri og benytte dette som udgangspunkt for emner som prøvetagning, biodiversitet, eller naturkvalitet. Andre emner kunne være indices for fisk, planter og smådyr, og hvordan de bruges som redskab for naturplejen.

Navigation